post-title Praha pokračuje v boji proti Airbnb

Praha pokračuje v boji proti Airbnb

Praha pokračuje v boji proti Airbnb

Praha pokračuje v boji proti Airbnb

Praha se i nadále věnuje problematice krátkodobého ubytování v bytech. Hlavní město by rádo zabránilo opakování situace před vypuknutím pandemie, kdy docházelo k velkému množství obtěžování nájemníků bydlících v domech, kterých se problematika krátkodobého ubytování týká. Zástupci hlavního města zároveň zdůraznili, že potřebují mnohem větší podporu státu při řešení těchto problémů.

Praha se i nadále věnuje problematice krátkodobého ubytování v bytech. Za tím účelem proběhla v rezidenci primátora diskuze, která se věnovala zejména způsobu a efektivitě uplatňování platných právních předpisů.

„Dnešní kulatý stůl si myslím, že vyjadřoval velmi reprezentativní názory jak z celé Prahy, jednotlivých městských částí, tak zde byli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, zástupce Svazu měst a obcí ČR. Vlastně jsme si potvrdili, že ten fenomén krátkodobého ubytování, provozovaného v bytech, stále je. Znovu se vrátí se skončením lockdownu a nemůžeme ho neřešit,“ konstatovala Hana Kordová Marvanová, radní hl. m. Prahy.

Hlavní město by rádo zabránilo opakování situace před vypuknutím pandemie, kdy docházelo k velkému množství obtěžování nájemníků bydlících v domech, kterých se problematika krátkodobého ubytování týká. Velkým problémem je také masivní kupování bytů, které budou sloužit pouze k tomuto účelu.

„Vede to ke zvyšování cen nájemního bydlení pro mladé, snižování komfortu bydlení pro starousedlíky. Navíc teď, ještě v té době covidové, se k tomu přidalo to, že v momentě, kdy zejí hotely, které jsou zkolaudované pro poskytování ubytovacích služeb poloprázdnotou, tak pochopitelně není akceptovatelné, aby je ještě takto poškozovali jacísi kvazi legální poskytovatelé těch ubytovacích služeb,“ popsal Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Dnes jsme se shodli na tom, že problém nadále existuje. Nastínili jsme si několik cest, které se snažíme prosazovat. Například novelu zákona, která by dala pravomoc Praze a dalším městům, regulovat tento fenomén. Ale také jsme se věnovali otázce vymáhání povinností ze strany těch, kteří byty využívají pro krátkodobé ubytování turistů,“ dodala Hana Kordová Marvanová, radní hl. m. Prahy.

Zástupci hlavního města zároveň zdůraznili, že potřebují mnohem větší podporu státu při řešení těchto problémů. Apelovali proto na zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, aby ve spolupráci s Prahou, dalšími velkými městy a Svazem měst a obcí ČR, bylo při řešení těchto problémů mnohem aktivnější.

Zdroj: prahatv.eu

Napsat komentář