standard-title Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Hned úvodem bychom Vás chtěli ujistit, že ochranu osobních údajů bereme velmi vážně a snažíme se udělat maximum pro jejich ochranu a splnění všech podmínek, které nám ukládá směrnice EU známá pod zkratkou GDPR.

Na této stránce zjistíte, jaké údaje shromažďujeme, za jakým účelem je shromažďujeme a jak je můžete spravovat, aktualizovat, exportovat a vymazat.

INFORMACE K UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NÁKUP V E-SHOPU INTERNETOVÉHO PRŮVODCE TADY JE

Děkujeme za Vaše rozhodnutí zakoupit si Profil v internetovém průvodci městy ČR TADY JE. Rádi bychom Vás informovali o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete pro účely nákupu v e-shopu průvodce TADY JE.
Chceme Vás ujistit, že všechny Vámi poskytnuté osobní údaje budeme využívat pouze pro účely nákupu, uzavření smluvního vztahu a účetní problematiky. Nákup uživatelského profilu v internetovém průvodci TADY JE je prvním krokem k navázání další vzájemné spolupráce pro realizaci projektů.
Tento informační list je zpracován plně v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR), které je účinné od 25. května 2018. Toto nařízení mj. přesně definuje, jak máme s Vašimi osobními údaji zacházet, a říká, co je to osobní údaj nebo samotné zpracování osobních údajů.
Zjednodušeně se dá říci, že mezi zpracování osobních údajů patří jakákoliv operace s nimi spojená –
vyhledání, uložení, filtrování nebo například i samotné zobrazení Vašeho jména. Bez Vašeho souhlasu bychom Vás tedy vůbec nemohli navázat smluvní vztah, poskytnout naše služby, či vést v naší databázi firem. Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů.

1) Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je a zpracování osobních údajů bude provádět provozovatel internetového průvodce TADY JE na URL adrese https://praha.tadyje.cz/  firma LR Ludvík Reif, Slatinice 116, 78342 Slatinice, IČ: 63314401, DIČ: CZ6604081484.

2) Účel zpracování osobních údajů
Vaše údaje budou zpracovávány pro účely Vašeho nákupu, uzavření smluvního vztahu a účetní problematiky.
Proces prezentace v průvodci TADY JE se skládá ze zakoupení Vámi vybraného Profilu v e-shopu průvodce TADY JE a vyplnění Vašeho firemního profilu v administračním rozhraní internetového průvodce TADY JE.

3) Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu na základě objednávky, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a spisové službě, nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

4) Jaké druhy údajů budou zpracovány
Aby byla Vaše prezentace v průvodci TADY JE možná potřebujeme od Vás vyplnit základní údaje
– název firmy, u fyzické osoby podnikatele se jedná o jméno a příjmení, fakturační adresu, email, telefonní číslo, IČ a popřípadě DIČ, údaje o kreditní kartě / platbě a volitelných informací o účtu, jako je uživatelské jméno a heslo.
Přidáním dalších údajů můžete rozšířit informace týkající se Vaší firmy. Tyto údaje můžete kdykoliv sám (sama) měnit, přidávat nebo mazat přímo ve svém uživatelském účtu v administračním rozhraní internetového průvodce TADY JE. Sám (sama) tak můžete ovlivnit, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud nechcete, nemusíte nám tyto údaje vyplňovat. Nevyplněním těchto dalších údajů nebudou Vaše aktivity v průvodci TADY JE nijak omezeny.

Platby přijímáme přes platební bránu GoPay společnosti GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030. Při zpracování platby budou některé Vaše údaje předány službě GoPay, včetně informací potřebných pro zpracování nebo podpoře platby, jako jsou informace o celkové částce prodeje nebo fakturační údaje.
Více informací najdete na GoPay.

Rádi bychom Vás informovali, že pokud s námi uzavřete smluvní vztah, budeme některé z Vašich osobních údajů zpracovávat na základě jiného právního základu než je udělený souhlas. Např. z důvodu, že nám to nařizují zákony (komunikace s úřady, povinná archivace konkrétních smluv, apod.) nebo v rámci oprávněného zájmu správce.
Chceme Vás také ujistit, že budeme zpracovávat pouze takové osobní údaje, které nám sám (sama) poskytnete.

5) K jakým účelům Vaše osobní údaje využívat nikdy nebudeme
Abyste měl (a) jistotu, že Vaše osobní údaje nebudeme používat k jiným účelům, připravili jsme pro Vás přehled příkladů operací, ke kterým, bez Vašeho dalšího výslovného souhlasu, Vaše údaje nikdy využívat nebudeme:
– neposkytneme Vaše údaje našim klientům
– neposkytneme Vaše údaje dalším společnostem za účelem marketingových aktivit
– Vaše osobní údaje nebudeme automatizovaně zpracovávat a provádět tzv. profilování

6) Možnost odvolání uděleného souhlasu
Možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů máte vždy. Pro odvolání souhlasu je nutné zaslat Váš požadavek na emailovou adresu: info@tadyje.cz. Požadavek na odvolání souhlasu musí být odeslaný z emailové adresy, kterou budete mít uvedenou jako kontaktní adresu ve svém profilu. Abychom si byli jistí, že přichází požadavek opravdu od Vás, budeme Vás pro potvrzení kontaktovat také telefonicky.
Pokud odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dojde k odstranění všech osobních údajů v našich databázích a systémech. Po odstranění údajů od nás do 30 dnů od Vašeho požadavku dostanete emailem oficiální potvrzení o výmazu.
Při odvolání uděleného souhlasu nás můžete požádat, abychom Vám připravili přehled Vašich osobních údajů, které zpracováváme a poskytli Vám ho ve strojově čitelném formátu pro další využití.
Tento přehled si také můžete kdykoliv vyžádat v průběhu, kdy je budeme zpracovávat.
Pro jistotu Vám připomínáme, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni,
tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným např. zákonným (komunikace s úřady, povinná archivace konkrétních smluv, apod.) nebo v rámci oprávněného zájmu správce.

7) Přístup k informacím
Kdykoliv v průběhu zpracovávání Vašich osobních údajů se nás můžete zeptat, jaké údaje o Vás zpracováváme. Máte také možnost požádat o úpravu, doplnění nebo vymazání Vašich údajů, nebo vnést námitku proti jejich zpracování. Veškeré úpravy si pak můžete provádět samostatně přímo ve svém uživatelském účtu v administračním rozhraní internetového průvodce TADY JE. Je tak pouze na Vás, jaké údaje nám poskytnete.

8) Kontakt pro další informace
Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás
kdykoliv v pracovních dnech obrátit:
Ludvík Reif
provozovatel internetového průvodce Tady je
+420 731 116 113
ludvik.reif@tadyje.cz

PREZENTACE V INTERNETOVÉM PRŮVODCI TADY JE

Děkujeme za Vaše rozhodnutí prezentovat se v internetovém průvodci městy ČR TADY JE. Rádi bychom Vás informovali o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete pro účely prezentace v průvodci TADY JE. Chceme Vás ujistit, že všechny Vámi poskytnuté osobní údaje budeme využívat pouze pro účely prezentace v internetovém průvodci TADY JE. Prezentace v internetovém průvodci TADY JE je prvním krokem k navázání další vzájemné spolupráce pro realizaci projektů.
Tento informační list je zpracován plně v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR), které je účinné od 25. května 2018. Toto nařízení mj. přesně definuje, jak máme s Vašimi osobními údaji zacházet, a říká, co je to osobní údaj nebo samotné zpracování osobních údajů.
Zjednodušeně se dá říci, že mezi zpracování osobních údajů patří jakákoliv operace s nimi spojená –
vyhledání, uložení, filtrování nebo například i samotné zobrazení Vašeho jména. Bez Vašeho souhlasu bychom Vás tedy vůbec nemohli vést v naší databázi firem. Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů.

1) Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je a zpracování osobních údajů bude provádět provozovatel internetového průvodce TADY JE na URL adrese  https://praha.tadyje.cz/  firma LR Ludvík Reif, Slatinice 116, 78342 Slatinice, IČ: 63314401, DIČ: CZ6604081484.

2) Účel zpracování osobních údajů
Vaše údaje budou zpracovávány pro účely prezentace v průvodci města ČR TADY JE.
Proces prezentace v průvodci TADY JE se skládá ze zakoupení Vámi vybraného Profilu v e-shopu průvodce TADY JE a vyplnění Vašeho firemního profilu v administračním rozhraní internetového průvodce TADY JE.

3) Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme na základě uděleného souhlasu zpracovávat po dobu, po kterou budete mít zájem spolupracovat s naší firmou. Pokud nebudete mít zájem ve spolupráci pokračovat, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud byste svůj souhlas neodvolal(a), každé 3 roky se Vás sami zeptáme, zda Vaše údaje můžeme zpracovávat i nadále.

4) Jaké druhy údajů budou zpracovány
Aby byla Vaše prezentace v průvodci TADY JE úspěšná potřebujeme od Vás vyplnit základní údaje
– název firmy, u fyzické osoby podnikatele se jedná o jméno a příjmení, adresu provozovny, email, telefonní číslo, url adresu webových stránek.
Vyplněním dalších informací můžete profil rozšířit o: IČ, případně další informace týkající se Vaší firmy. Tyto údaje můžete kdykoliv sám (sama) měnit, přidávat nebo mazat přímo ve svém profilu v administračním rozhraní internetového průvodce TADY JE. Sám (sama) tak můžete ovlivnit, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud nechcete, nemusíte nám tyto údaje vyplňovat. Nevyplněním těchto dalších údajů nebude Vaše prezentace v průvodci TADY JE nijak omezena.

Rádi bychom Vás informovali, že pokud s námi uzavřete v budoucnu smluvní vztah, budeme některé z Vašich osobních údajů zpracovávat na základě jiného právního základu než je udělený souhlas. Např. z důvodu, že nám to nařizují zákony (komunikace s úřady, povinná archivace konkrétních smluv, apod.) nebo v rámci oprávněného zájmu správce.
Chceme Vás také ujistit, že budeme zpracovávat pouze takové osobní údaje, které nám sám (sama) poskytnete.

5) K jakým účelům Vaše osobní údaje využívat nikdy nebudeme
Abyste měl (a) jistotu, že Vaše osobní údaje nebudeme používat k jiným účelům, připravili jsme pro Vás přehled příkladů operací, ke kterým, bez Vašeho dalšího výslovného souhlasu, Vaše údaje nikdy využívat nebudeme:
– neposkytneme Vaše údaje našim klientům
– neposkytneme Vaše údaje dalším společnostem za účelem marketingových aktivit
– Vaše osobní údaje nebudeme automatizovaně zpracovávat a provádět tzv. profilování

6) Možnost odvolání uděleného souhlasu
Možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů máte vždy. Pro odvolání souhlasu je nutné zaslat Váš požadavek na emailovou adresu: info@tadyje.cz. Požadavek na odvolání souhlasu musí být odeslaný z emailové adresy, kterou budete mít uvedenou jako kontaktní adresu ve svém profilu. Abychom si byli jistí, že přichází požadavek opravdu od Vás, budeme Vás pro potvrzení kontaktovat také telefonicky.
Pokud odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dojde k odstranění všech osobních údajů v našich databázích a systémech. Po odstranění údajů od nás do 30 dnů od Vašeho požadavku dostanete emailem oficiální potvrzení o výmazu.
Při odvolání uděleného souhlasu nás můžete požádat, abychom Vám připravili přehled Vašich osobních údajů, které zpracováváme a poskytli Vám ho ve strojově čitelném formátu pro další využití. Tento přehled si také můžete kdykoliv vyžádat v průběhu, kdy je budeme zpracovávat. Pro jistotu Vám připomínáme, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních
údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným např. zákonným (komunikace s úřady, povinná archivace konkrétních smluv, apod.) nebo v rámci oprávněného zájmu správce.

7) Přístup k informacím
Kdykoliv v průběhu zpracovávání Vašich osobních údajů se nás můžete zeptat, jaké údaje o Vás zpracováváme. Máte také možnost požádat o úpravu, doplnění nebo vymazání Vašich údajů, nebo vnést námitku proti jejich zpracování. Veškeré úpravy si pak můžete provádět samostatně přímo ve svém profilu v administračním rozhraní internetového průvodce TADY JE. Je tak pouze na Vás, jaké údaje nám poskytnete.

8) Kontakt pro další informace
Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv v pracovních dnech obrátit:
Ludvík Reif
provozovatel internetového průvodce Tady je
+420 731 116 113
ludvik.reif@tadyje.cz

Zásady používání souborů cookie ve smyslu GDPR

Na našich internetových stránkách https://praha.tadyje.cz/ používáme soubory cookie, které pomáhají zkvalitňovat naše služby a zlepšovat tak Vaši spokojenost.
Jaké soubory cookie používáme, a které používají naši partneři, k čemu jsou soubory používány a jak můžete upravit nastavení.

Co jsou soubory cookie?
Cookie je malá část dat, o kterou webová stránka požádá, aby Váš prohlížeč uložil do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Soubor cookie umožňuje, aby webové stránky „připomínaly“ Vaše akce nebo preference v průběhu času.

Většina prohlížečů podporuje soubory cookie, ale uživatelé mohou nastavit prohlížeče tak, aby je neukládaly a nebo je mohou kdykoli smazat.

Jaké soubory cookie používáme?
Soubory cookie, které používáme, nám umožňují identifikovat vracející se zákazníky a jejich údaje a vy tak nemusíte zadávat stejné informace vícekrát za sebou. Také nám pomáhají pochopit pohyb návštěvníků na našich internetových stránkách, takže můžeme dále zlepšovat jeho uživatelskou přívětivost a rozvíjet poskytované služby.

1. Základní soubory cookie
Soubory, které Vám umožňují objednávat produkty a přijímat služby z našich webových stránek

Tyto soubory cookie používáme k následujícím účelům:
Uložení preferencí vybraných při předchozí návštěvě našeho webu a e-shopu, jako je například jazyk a místní nastavení. Tyto preference pak není nutné při příštích návštěvách znovu nastavovat.
Fungování a ukládání položek umístěných do košíku v e-shopu našich webových stránek
Přístup k zabezpečeným oblastem našeho e-shopu bez nutnosti neustále se přihlašovat ke službě
Uložení v minulosti již provedených akcí (například vyplnění on-line formuláře při nákupu v našem e-shopu) při přechodu zpět na stránku v rámci stejné relace

2.Soubory cookie pro monitorování výkonu
Soubory cookie pro monitorování výkonu nám slouží ke shromažďování informací o používání našich webových stránek, e-shopu, reklam a dále k získání upozornění na výskyt chyb. Tyto soubory cookie mohou shromažďovat podrobné technické informace, jako je například naposledy navštívená stránka, počet navštívených stránek, na které části našich stránek jste klikli a doba strávená na našich stránkách. Přestože mohou být k těmto informacím připojeny podrobnosti, jako jsou adresy IP, údaje o doméně nebo informace o používaném prohlížeči, jsou analyzovány pouze v agregovaném tvaru s ostatními uživateli a v žádném případě se nepoužívají pro Vaši přímou identifikaci.

Tyto výše zmíněné soubory cookie používáme na našich stránkách k následujícím účelům:
Analýza a zlepšování výkonu služeb našich webových stránek, reklam a reklamních bannerů
Výpočet počtu reakcí na reklamu, který slouží ke zvýšení efektivity našich reklamních aktivit
Monitorování chyb na našem e-shopu, které pomáhá zlepšovat naše služby

K monitorování výkonu využíváme služeb třetí strany, v tomto případě služeb Google analytics společnosti Google. (Google a ochrana osobních údajů ZDE)

Na našich stránkách můžete také nalézt inzerci třetích stran jako je Google, který pro své potřeby používá informace spojené s využíváním jejích služeb. S tím jak s těmito informacemi Google nakládá a jak udělit respektive neudělit souhlas s personalizací reklam naleznete ZDE.

Jak odmítnout nebo vymazat soubory cookie?
S používáním souborů cookie můžete, ale také nemusíte souhlasit a můžete je ve svém prohlížeči zablokovat či vymazat.
Pokud soubory cookie zablokujete nebo vymažete, neovlivní to možnost využívat naše webové stránky a poskytované služby, nebudeme ale schopni obnovovat Vámi zadané předvolby nebo nastavení vytvořená na našem webu a uživatelském účtu e-shopu a firemního profilu.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / KOMUNIKACE S VÁMI

Informace, které shromažďujeme, například jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, používáme, pro účely zkvalitnění služeb zákazníkům, abychom Vás mohli přímo kontaktovat. Například Vám můžeme odeslat oznámení, když zjistíme podezřelou aktivitu, jako je přihlášení k Vašemu účtu Tady je z neobvyklého místa, několikeré špatné přihlášení k Vašemu účtu a jeho dočasnou blokaci, k ověření oprávněnosti Vašich požadavků na změny ve Vašem uživatelském účtu, či firemní prezentaci. Případně Vás můžeme informovat o připravovaných změnách a vylepšeních našich služeb. A když kontaktujete naší firmu, ponecháme si záznam o Vašem požadavku, abychom Vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů.

Komentáře

Pokud přidáte komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu a zajišťuje pro tento web služba Gravatar.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z Vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit, jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení Vašeho komentáře je Váš případný profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme na základě uděleného souhlasu zpracovávat po dobu, po kterou bude trvat Váš zájem. Pokud nebudete mít zájem, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud byste svůj souhlas neodvolal(a), každé 3 roky se Vás sami zeptáme, zda Vaše údaje můžeme zpracovávat i nadále.

Možnost odvolání uděleného souhlasu
Možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů máte vždy. Pro odvolání souhlasu je nutné zaslat Váš požadavek na emailovou adresu: info@tadyje.cz. Požadavek na odvolání souhlasu musí být odeslaný z emailové adresy, kterou budete mít uvedenou při vyplňování kontaktního formuláře či komentáře, nebo předešlé emailové komunikaci s námi. Abychom si byli jistí, že přichází požadavek opravdu od Vás, budeme Vás pro potvrzení kontaktovat také telefonicky.
Pokud odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dojde k odstranění všech osobních údajů v našich databázích a systémech. Po odstranění údajů od nás do 30 dnů od Vašeho požadavku dostanete emailem oficiální potvrzení o výmazu.

Přístup k informacím
Kdykoliv v průběhu zpracovávání Vašich osobních údajů se nás můžete zeptat, jaké údaje o Vás zpracováváme. Máte také možnost požádat o úpravu, doplnění nebo vymazání Vašich údajů, nebo vnést námitku proti jejich zpracování.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je a zpracování osobních údajů bude provádět provozovatel internetového průvodce TADY JE na URL adrese https://praha.tadyje.cz/ firma LR Ludvík Reif, Slatinice 116, 78342 Slatinice, IČ: 63314401, DIČ: CZ6604081484.

Kontakt pro další informace
Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se kdykoliv v pracovních dnech obrátit na:
Ludvík Reif
provozovatel internetového průvodce Tady je
+420 731 116 113
ludvik.reif@tadyje.cz