post-title Porodnice v pražském Podolí se snaží vyrovnat těm nejlepším v Evropě

Porodnice v pražském Podolí se snaží vyrovnat těm nejlepším v Evropě

Porodnice v pražském Podolí se snaží vyrovnat těm nejlepším v Evropě

Porodnice v pražském Podolí se snaží vyrovnat těm nejlepším v Evropě

Když se řekne „pražská porodnice v Podolí“, každá maminka ví, o čem je řeč. Tenhle prestižní Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD), jak přesně zní název, je vyhledávaným zařízením v této oblasti. Navíc sídlí na nepřehlédnutelném místě u Vltavy pod hradbami mytického Vyšehradu. Pracuje tu více než sedm stovek zaměstnanců, z toho je zhruba šest stovek zdravotníků.

Stav vybavení v ÚPMD charakterizuje ředitel se spokojeností tak, že v současné době odpovídá špičkovému evropskému pracovišti třetího tisíciletí. Bezesporu k tomu přispěl v roce 2017 i projekt Modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. Ten stál 70 milionů korun a Evropská unie přispěla částkou 52,5 milionu korun. Tím se významně zlepšil provoz oddělení rizikového těhotenství, oddělení ultrazvukové diagnostiky, provozy ambulantní prenatální péče, oddělení šestinedělí a porodní sály.

V rámci projektu bylo nakoupeno například 48 novorozeneckých lůžek, 79 zdravotních lůžek, osm zdravotnických porodních lůžek, 16 ventilátorů, instrumentárium pro perinatologii, zdravotnický systém Astraia, monitor NIPE s příslušenstvím, komunikační systém sestra – pacient, tři bilirubinometry, devět přístrojů pro fototerapii, šest monitorů životních funkcí, devět inkubátorů, dva ultrazvuky, sedm infuzních technik, dvě gynekologická křesla, 11 kardiotokografů. Bylo toho ale ještě mnohem více.

Ředitel Feyereisl se netají, že ambice ÚPMD je stát se nejlepším gynekologicko porodnickým a neonatologickým pracovištěm v ČR.
„Tomu odpovídají stávající výsledky. Snažíme se vyrovnat těm nejlepším evropským pracovištím. Naše pracovní týmy sester a lékařů i komplementu jsou opravdu výjimečné. Naše zdravotnická oddělení jsou extrémně zatížená objemem a složitostí péče. Počty porodů, procento komplikovaných těhotenství a porodů, počty komplikovaných novorozenců a předčasně porozených novorozenců jsou neoddiskutovatelná fakta, se kterými se musí jednotlivé týmy vypořádat co nejlépe.“

K výjimečným superspecializovaným pracovištím v ÚPMD patří Centrum fetální medicíny, které poskytuje operační výkony plodům ještě nitroděložně. Řeší komplikace vícečetných těhotenství laserovými nitroděložními výkony a diagnostikuje i řadu dalších patologií. Je jediným centrem v ČR s uvedeným spektrem a koncentruje péči i ze Slovenska.

Urogynekologické pracoviště představuje rovněž výjimečné vysoce specializované pracoviště s vynikajícími výsledky, které jsou publikovány v prestižních světových periodikách a přednášeny po světě. „Aktuálním výzkumným zájmem pracoviště je studium změn pánevního dna vyvolaných porodem a jeho různými extrakčními metodami,“ podotýká ředitel.

Špičková je řada dalších pracovišť jako Centrum asistované reprodukce (IVF), ultrazvukové pracoviště ÚPMD, Centrum pro léčbu endometriozy s evropskou akreditací a mamologické pracoviště s druhým nejvyšším počtem operací zhoubných nádorů v ČR.

To vše je komplex péče v podolském ústavu pod Vyšehradem. Vloni tu porodilo bezmála 5200 rodiček, což tvoří 28,7 procenta všech pražských porodů.

Zdroj: prazsky.denik.cz

Napsat komentář